سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در جستجوی ساحل آرامش...

 

من می بینم با اینکه درس های موجود از لحاظ حجم و محتوا خیلی سنگین نیست، اما بعضی از جوانان ما فرصتی برای خودشان نمی بینند که بتوانند مطالعات جنبی بکنند؛ در حالی که به نظر من جوان می تواند هم درس بخواند، هم مطالعه کند و هم ورزش بکند. وقتتان  را صرف کارهای جدی بکنید؛ البته ورزش و بازی هم جدی است... بعضی از کارها جدی نیست. فرض کنید انسان جمعاً ساعت هایی بنشیند و تبلیغات تلویزیون را تماشا کند؛ چون مثلاً بیست دقیقه قبل از اینکه فیلم را به ما نشان بدهند تبلیغات می کنند! این بیست دقیقه ها خودش خیلی می شود. با این وقت گذرانی خیلی موافق نیستم.

مقام معظم رهبری

امام خامنه ای

 


ارسال شده در توسط ساحل