سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در جستجوی ساحل آرامش...

در کوچه های مدینه لحظه ای شاید ، متحیر ایستادی

 

به کمک علی بشتابی ..

 حسن را در آغوش بکشی ..

بالای پیکر سوخته ی محسنت فاتحه ای بخوانی ..

تکرار شد بانو

حیرتت در کربلا تکرار شد

زینب متحیر مانده بود

به حسین خود را برساند ..

به فریاد خیمه های سوخته و اطفال حرم بشتابد ..

تکلیفش را باز هم شما در کوچه های مدینه معلوم کردید ..

مدینه خوب به یاد دارد که چگونه از جا برخاستید و شتابان خود را به مسجد النبی رساندید و فریاد میزدید : خلوا عن ابن عمی ..

و زینب به سرعت از بالای تل خود را به گودی قتلگاه رساند و فریاد میزد : یا عدو الله قم عن صدر الحسین

کربلا اگر تکرار مدینه بود

زینب تکرار فاطمه است...

منبع: وبلاگ وکیلانه

 


ارسال شده در توسط ساحل